ABC Praw Autorskich - Copyright ©

utworzono: 23-10-2012

Copyright ©

Prawa autorskie do utworu mogą zostać ujawnione poprzez podanie informacji w tak zwanej : „nocie copyright”. Jeśli twórca decyduje się na oznaczenie swojego utworu notą copyright, powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy: znak copyright ©, wskazanie roku pierwszej publikacji utworu. Minimalny zapis noty powinien wyglądać tak: twórca, rok pierwszej publikacji utworu. 

Uwaga – zgodnie z polskimi przepisami prawa autorskiego (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., wielokrotnie nowelizowana) utwór jest chroniony bez względu na to, czy podana jest nota copyright czy też nie, gdyż ochrona prawa autorskiego nie zależy od spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych ze strony twórcy. Zapis ten ma zatem na gruncie prawa polskiego wyłącznie charakter informacyjny, pozwalający na określenie, do kogo należą prawa autorskie.

Komentarze
komentarzy: 0

Nie odnaleziono wpisów spełniających dane kryteria...

 


Weryfikacja obrazkowa